BUURTVERENIGING  “DENEHOEK”


Secretariaat         : Deneburg 21

Telefoon               : 0497-643809 of 06-46596066

Bankrelatie           : NL74 RABO 01434.27.482


Geachte buurtbewoner(s),

Door middel van deze brief willen wij u, als buurtvereniging, hartelijk welkom heten in onze buurt. Tevens willen wij u hierbij het een en ander over de buurtvereniging vertellen.

Als eerste willen wij het huidige bestuur aan u voor willen stellen:

Voorzitter/secretaris 

(ledenadministratie)      Resi van Hoof          Deneburg 21       06-46596066

Penningmeester            Sandra Lavrijsen      Lange Voren 35d  06-10886564

Leden                          Lotte Mols               Doornbos 19         380316

                                   Mariska Kaethoven   Deneburg 34      06-19937200

Oud papier

De buurtvereniging haalt elke tweede woensdag van de maand oud papier op in de buurt. Het ophalen begint om 18.30 uur. Wij stellen het op prijs als u het papier in de groene kliko langs de straat wilt zetten. Als u eventueel mee wilt helpen om oud papier op te halen, kunt u zich melden bij de voorzitter.

Website

De buurtvereniging heeft een eigen website www.denehoek.nl waarop algemene informatie, de agenda, nieuwtjes, verslagen van activiteiten en foto’s staan.

Buurtlotto

In de buurt draait een buurtlotto. Hierbij is het de bedoeling om het cijfer van de wekelijkse lottotrekking juist te voorspellen. De deelname is € 2,50 per maand (5 trekkingen). De eventuele prijs (€ 7,50) wordt 2 keer per jaar uitgereikt. Hier komt als u meedoet iemand voor langs de deur.

Huishoudelijk reglement en statuten

De buurt vereniging is in bezit van een huishoudelijk reglement en statuten, welke bij het bestuur ter inzage liggen.

Geboorten

Bij een geboorte kunt u een geboortebord laten plaatsen. Dit bord kan u, of uw buren, afhalen bij Resi van Hoof, Deneburg 21. Geef de geboorte ook door voor de ledenadministratie.

Attentie

De buurtverenging geeft ook een attentie bij speciale gebeurtenissen (mits de buurtvereniging hiervan op de hoogte is gesteld). Deze gebeurtenissen zijn: huwelijk, begrafenis.

Activiteiten

De activiteiten kunnen o.a. zijn:

Paaseieren zoeken           Kienen                   Workshop volwassenen             

Dag naar de speeltuin      (Ardennen)Kamp    Tieneractiviteit

Buurtquiz                       Bierproefavond     Motortoertocht

Darttoernooi                    Zwemmen              Beachvolleybal/tennis

Buurtfeest                     Fietstocht             Gezinsactiviteit

Contributie

De contributie bedraagt per jaar € 10,00 per volwassene en € 4,00 per kind (ook volwassen kinderen). Als mensen maar een deel van het jaar de contributie voldoen door bv. later in de buurt te komen wonen geldt het volgende: t/m juni telt de hele contributie, vanaf juli de helft.

Te huur bij de buurt

We hebben pieten pakken en een paashaaspak te huur, deze kosten € 10,- per pak. 

Als u nog leuke ideeën heeft kunnen deze altijd bij het bestuur gemeld worden.

Het bestuur van buurtvereniging ‘DENEHOEK’ hoopt u door middel van dit globale overzicht enig inzicht gegeven te hebben in het reilen en zeilen van onze buurt.

Alle informatie wordt via de mail verspreid; stencils, activiteiten, opgave activiteiten e.d.

Wilt u dat niet via de mail maar via een stencil dan graag dit op het inschrijfformulier aangeven.

Wilt u lid worden van de buurtvereniging dan kunt u bijgaand formulier inleveren bij de ledenadministratie (Resi van Hoof, Deneburg 21). Daar kunt u ook het welkom in de buurt bord inleveren.

Buurtpreventie

Als buurtvereniging hebben we ook een Buurtwhatsapp, dit om de (sociale) veiligheid te vergroten. Er zijn wel enkele regels;

Mocht je interesse hebben om bestuurslid te worden of nog vragen hebben stuur dan een mail naar denehoek@live.nl met je gegevens (Naam, Adres, Mobielnummer) of app naar 06-46596066. Je kan het ook op het inschijfformulier vermelden.

Het bestuur BV ‘DENEHOEK’

Inschrijfformulier Ledenadministratie       

Voornaam:    ………………………………………              Voorletters:………………………

Achternaam:………………………………………              Geslacht M/V

Adres:         ………………………………………              Geboortedatum: …./.…/……

E-mailadres: ………………………………………………………. Mobielnummer:………………….

Huisgeno(o)te

Voornaam:    ……………………………………….             Voorletters:………………………

Achternaam:………………………………………..            Geslacht M/V        Geboortedatum: …./.…/……

E-mailadres: ………………………………………………………. Mobielnummer:………………….

Kind

Voornaam:    ………………………………………..             Voorletters:………………………

Achternaam: ……………………………………….            Geslacht M/V        Geboortedatum: …./.…/……

Kind

Voornaam:    ………………………………………..             Voorletters:………………………

Achternaam: ……………………………………….            Geslacht M/V        Geboortedatum: …./.…/……

Kind

Voornaam:    ………………………………………..             Voorletters:………………………

Achternaam: ……………………………………….            Geslacht M/V        Geboortedatum: …./.…/……

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Buurtvereniging Denehoek om per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .contributie af te schrijven van

bank/gironummer:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Op naam van:         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mijn/onze telefoonnummer(s) mag wel / niet toegevoegd worden aan de buurtpreventie app.

Ik wens wel/ niet deel te nemen aan de buurtlotto. De deelname bedraagt € 2,50 per maand.

Er zijn elke maand 5 trekkingen (prijs € 7,50 per trekking). Het getal is: . . . .(tussen 1 en 45)

Handtekening: