Algemeen

 

BUURTVERENIGING  "DENEHOEK"

 

Secretariaat    : Deneburg 21

Telefoon          : 06-46596066

Bankrelatie      : NL74 RABO 01434.27.482
Mailadres        : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website           : www.denehoek.nl

 

Geachte buurtbewoner(s),

Door middel van deze brief willen wij u, als buurtvereniging, hartelijk welkom heten in onze buurt. Tevens willen wij U hierbij het een en ander over de buurtvereniging vertellen.

Als eerste willen wij het huidige bestuur aan u voor willen stellen:

Voorzitter/secretaris 

(ledenadministratie)     Resi van Hoof           Deneburg 21               06-46596066

Penningmeester           Miranda v.d. Borne    Lovensbroek 19           644138

Leden                          Sandra Lavrijsen       Lange Voren 35d         06-10886564

                                   Marion Vosters         Doornbos 18               620170

                                   Lotte Mols                Doornbos 19               380316      

                                   Mariska Kaethoven   Deneburg 34               06-19937200

 

Oud papier

De buurtvereniging haalt elke tweede woensdag van de maand oud papier op in de buurt. Het ophalen begint om 18.30 uur. Wij stellen het op prijs als u het papier in de groene kliko langs de straat wilt zetten. Als u eventueel mee wilt helpen om oud papier op te halen, kunt u zich melden bij de voorzitter.

        

Internet

De buurtvereniging heeft een eigen internetsite www.denehoek.nl waarop algemene informatie, de agenda, nieuwtjes, verslagen van activiteiten en foto’s staan.

 

Buurtlotto

In de buurt draait een buurtlotto. Hierbij is het de bedoeling om het cijfer van de wekelijkse lottotrekking juist te voorspellen. De deelname is € 2,50 per maand (5 trekkingen). De eventuele prijs (€ 7,50) wordt zo snel mogelijk na de trekking uitgereikt. Hier komt als u meedoet iemand voor langs de deur.

 

Huishoudelijk reglement en statuten

De buurt vereniging is in bezit van een huishoudelijk reglement en statuten, welke bij het bestuur ter inzage liggen.

 

Geboorten

Bij een geboorte kunt u een geboortebord laten plaatsen. Dit bord kan u, of uw buren, afhalen bij Resi van Hoof, Deneburg 21. Geef de geboorte ook door voor de ledenadministratie.

 

Attentie

De buurtverenging geeft ook een attentie bij speciale gebeurtenissen (mits de buurtvereniging hiervan op de hoogte is gesteld). Deze gebeurtenissen zijn: huwelijk, huwelijksjubileum, begrafenis.

 

Activiteiten

De activiteiten kunnen o.a. zijn:

         Paaseieren zoeken                   Kienen                                  Workshop volwassenen           

         Dag naar de speeltuin              Kamp                                    Tieneractiviteit

         Buurtkwis                               Ardennenweekend                  Bierproefavond    

         Straatspeeldag                        Darttoernooi                           Zwemmen

         Buurtfeest                               Fietstocht                              Gezinsactiviteit

        

Contributie

De contributie bedraagt € 10,00 per volwassene en € 4,00 per kind (ook volwassen kinderen). Als mensen maar een deel van het jaar de contributie voldoen door bv. later in de buurt te komen wonen geldt het volgende: t/m juni telt de hele contributie, vanaf juli de helft.

 

Te huur bij de buurt

De buurtvereniging is in het bezit van:

1 tent (5x5 of 5x10 mtr.) à € 25,00 buiten de buurt € 100,00  via Sandra (06-10886564)

Het dak van de tent is wel flink verweert dus hou daar rekening mee.

Barbecue € 15,00 inclusief gas en € 50,00 borg

Ook hebben we diverse verkleedpakken  (sint/piet/paashaas) te huur.  Wil je hiervan gebruik maken dan kun je dit reserveren bij Marion Vosters, Doornbos 18, tel: 620170.

 

Als u nog leuke ideeën heeft kunnen deze altijd bij het bestuur gemeld worden.

 

Het bestuur van buurtvereniging 'DENEHOEK' hoopt U door middel van dit globale overzicht enig inzicht gegeven te hebben in het reilen en zeilen van onze buurt.

 

Alle informatie wordt via de mail verspreid; stencils, activiteiten, opgave activiteiten e.d.

Wilt u dat niet via de mail maar via een stencil dan graag dit op het inschrijfformulier aangeven.

 

Wilt u lid worden van de buurtvereniging dan kunt u bijgaand formulier inleveren bij de ledenadministratie (Resi van Hoof).

 

Buurtpreventie

Als buurtvereniging hebben we ook een Buurtwhatsapp, dit om de (sociale) veiligheid te vergroten.

Er zijn wel enkele regels; 

  • Om deel te nemen aan de buurt whatsapp moet je minimaal 18 jaar zijn.
  • In onze buurt de Denehoek wonen.
  • In het bezit zijn van een smartphone.
  • De whatsapp groep wordt alleen als een buurtpreventie gebruikt, niet voor het delen van privé berichten of ander onderling contact.

Mocht je interesse hebben of nog vragen hebben stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met je gegevens (Naam, Adres, Mobielnummer) of app naar 06-46596066.

 

Het bestuur BV 'DENEHOEK'

  

 

 

BV "DENEHOEK"

Inschrijfformulier Ledenadministratie         

                                              

Voornaam:  ………………………………………           Voorletters:………………………

 

Achternaam:………………………………………          Geslacht M/V

 

Adres:         ………………………………………           Geboortedatum: …./.…/……

 

Postcode:    …………….……………                      Telefoonnummer:………………

 

E-mailadres:         ……………………………………………………….     Mobielnummer:………………….

 

Huisgeno(o)te

Voornaam:  ……………………………………….          Voorletters:………………………

 

Achternaam:………………………………………..                  Geslacht M/V        Geboortedatum: …./.…/……

 

E-mailadres: ……………………………………………………….   Mobielnummer:………………….

 

Kind

Voornaam:  ………………………………………..                  Voorletters:………………………

 

Achternaam: ……………………………………….                  Geslacht M/V        Geboortedatum: …./.…/……

 

Kind

Voornaam:  ………………………………………..                  Voorletters:………………………

 

Achternaam: ……………………………………….                  Geslacht M/V        Geboortedatum: …./.…/……

 

Kind

Voornaam:  ………………………………………..                  Voorletters:………………………

 

Achternaam: ……………………………………….                  Geslacht M/V        Geboortedatum: …./.…/……

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Buurtvereniging Denehoek om per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .contributie af te schrijven van

bank/gironummer:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Op naam van:       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Ik wens wel/ niet deel te nemen aan de buurtlotto. De deelname bedraagt € 2,50 per maand.

Er zijn elke maand 5 trekkingen (prijs € 7,50 per trekking). Het getal is: . . . .(tussen 1 en 45)

 

Handtekening: